Colegiul de Etica Profesionala  • Ing. Grama Alexandru Cristian - Presedinte

  • Ing. Codreanu Nicolae - Membru

  • Ing. Rogoz Ioan - Membru

  • Ing. Vilcu Valentin - Membru

  • Ing. Ghinescu Gratian - Membru