Calitatea si Utilizarea Energiei Electrice
- Ghid de Aplicare -

Sectiunea 1: Introducere
1.1: Introducere in problema calitatii energiei
1.2: Ghid de autoevaluare a calitatii energiei electrice
1.5: Calitatea energiei electrice in intreprinderile cu activitate continua
PAN EUROPEAN LPQI POWER QUALITY SURVEY
Power Quality in Internet Data Centers
Power Quality in Medium and Large Commercial Buildings

Sectiunea 2: Costuri
2.1: Costul unei calitati nesatisfacatoare a energiei electrice
2.5: Analiza investitiilor pentru solutii PQ

Sectiunea 3: Armonici
3.1: Cauze si efecte
3.1.1: Interarmonici
3.1.2: Condensatoarele intr-un mediu bogat în armonici
3.2.2: Valoarea efectiva RMS adevarata - Singura masuratoare corecta
3.3.1: Filtre pasive
3.3.3: Filtre active de retea
3.4.1: Intelegerea notiunilor de nivel de compatibilitate
3.5.1: Dimensionarea conductorului neutru in instalatiile puternic poluate armonic
3.5.2: Selectarea si dimensionarea transformatoarelor

Sectiunea 4: Rezilienta si siguranta
4.1: Rezilienta, Fiabilitate si Redundanta
4.3.1: Imbunatatirea fiabilitatii cu ajutorul surselor de energie de rezerva
4.5.1: Alimentarea rezilienta cu energie electrica intr-o cladire moderna de birouri
Case study - Maintenance as a tool
On Line Diagnostic Monitoring for Large Power Transformers
Guide for electrical design engineers:
Power Quality - Designing an uninterruptible power supply. Example of a process production line

Sectiunea 5: Perturbatii de tensiune
5.1: Goluri de tensiune - Introducere
5.1.3: Introducere în problema nesimetriei
5.2.1: Mentenanta predictiva - Cheia pentru calitatea energiei electrice
5.2.3: Masurarea nivelului de flicker
5.3.2: Atenuarea golurilor de tensiune
5.3.4: Consideratii privind alegerea echipamentului adecvat pentru limitarea golurilor de tensiune
5.4.2: Standard EN 50160 - Caracteristicile tensiunii în retelele de distributie publice
5.5.1: Caderi de tensiune in procesele continue - Studiu de caz PQ
Case Study - Flicker problems in a steel plant caused by Interharmonics
Case Study - Troubleshooting the logic selectivity system of network protections

Sectiunea 6: Legarea la pamant & CEM
6.1: O abordare sistemica a instalatiilor de legare la pamant
6.1.2: Aspecte fundamentale ale Compatibilitatii Electromagnetice (CEM)
6.3.1: Instalatii de legare la pamant - Bazele teoretice pentru calcul si proiectare
6.5.1: Sisteme de legare la pamant - Aspecte constructive de baza
Case study - Electromagnetic compatibility (EMC) study. Breakdown of low voltage electronic equipment in a 25 kV substation

Sectiunea 8: Producerea Distribuita si Regenerabile
8.1: Introducere
8.3.1: Integrare si interconectare
8.3.2: Energie eoliana
Policy and Incentives on Distributed Generation
Standards
Wind Power
Wind farm Development and Operation: A Case Study
Cogeneration
Small Hydro Power - Investor Guide
Referinte bibliografice suplimentare:
LAYMAN's Guide Book on how to develop a small hidro site
Part 1: Guide on how to develop a small hydropowerplant
Part 2: Guide on how to develop a small hydropowerplant